Aktualno

Akcija zbiranja
bakrenčkov

Akcija zbiranja bakrenčkov
Kako lahko namenim bakrenčke društvu UP-ornik?
 

Maribor z okolico
Zagrebška cesta 22, 3. nadstropje

Osebna oddaja v UP-ornikovi pisarni vsak četrtek od 15. do 19. ure.

 

Ptuj z okolico
Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj

Osebna oddaja v UP-ornikovi pisarni, vsako sredo ob 16. uri.

 

Ljubljana z okolico

Pišite nam na e-mail naslov: info@up-ornik.si, da se dogovorimo o podrobnostih.

 

Nakazilo bakrenčkov na UP-ornikov TRR
SI56 6100 0001 3621 087
Sklic: Si99, Namen: Bakrenčki

 

Pošiljanje po pošti
Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor

Kdo smo?

Društvo UP-ornik je humanitarna organizacija za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva. Sestavlja ga skupina prostovoljcev, ki svoj prosti čas nameni reševanju stisk ljudi, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin ostali sami, brez kakršnekoli pomoči in odrinjeni na rob družbe.

Kaj želimo doseči?

Z zbiranjem humanitarnih prispevkov želimo omogočiti dostojanstveno preživetje čim večjemu številu ljudi, ki spadajo v ranljive skupine prebivalstva v Sloveniji.

 • Ohranjamo

  in zagovarjamo človekove pravice in temelje svoboščine vseh skupin prebivalstva.

 • Povezujemo

  pripadnike ranljivih skupin v kulturne, športne in druge aktivnosti.

 • Zagotavljamo

  in se borimo za enakopravnost in enake možnosti za najranljivejše skupine prebivalstva.

 • Spodbujamo

  k njihovi avtonomnosti pri uporabi vseh vrst storitev ter družbenih institucij.

Kaj delamo?

Društvo UP-ornik z zbranimi humanitarnimi prispevki omogoča dostojno preživetje najranljivejšim skupinam prebivalstva.

Oskrbujemo jih s prehranskimi boni ene izmed trgovskih verig in pomagamo pri plačevanju položnic, ki jih uporabniki ne zmorejo poravnati sami kot so položnice za ogrevanje, elektriko in vodo.

Z izvajanjem programov, sodelovanjem in organiziranjem kulturnih, športnih in drugih aktivnosti želimo omogočiti ranljivim skupinam prebivalstva bolj aktivno sodelovanje v družbi in jim pomagati pri bolj neodvisnemu življenju.

Vsak človek, ki prestopi vrata društva mu nudimo moralno, duhovno, pravno, fizično ali katerokoli drugo obliko pomoči, ki jo potrebuje.

Aktivno sodelujemo in se povezujemo z drugimi humanitarnimi organizacijami, s katerimi stremimo k istemu cilju – pomagati tistim, ki potrebujejo našo pomoč in povezovati ljudi med seboj ter s tem prispevati k razvoju lepše in boljše družbe.

Spodbujamo zavest o aktivnem državljanstvu z namenom izboljšanja kakovosti vseh državljanov in državljank Slovenije.

Zgodba o nastanku
društva UP-ornik

Zgodba UP-ornika se je uradno začela pisat 20. aprila 2016. To leto je bilo izjemno težko za številne upokojence, saj so ostali brez varstvenega dodatka in tako je tveganje za življenje pod pragom revščine doletelo še več ljudi.

Ustanovitelj in predsednik društva UP-ornik Boris Krabonja ni želel stati križem rok, zato je s svojo ekipo prostovoljcev iskal načine, kako naj lahko pomaga tovrstnim najranljivejšim skupinam prebivalstva v Sloveniji. Z malo sreče in pomoči izjemnega človeka frančiškanskega meniha patra Bogdana Knavsa je bil korak bližje temu. Od leta 2007 je pater Knavs imel v lasti humanitarno organizacijo za pomoč gluhim in naglušnim, ki pa takrat ni bila več aktivna. Odločil se je, da jo podari predsedniku društva Borisu Krabonji in njegovi ekipi prostovoljcev in tako je nastalo društvo UP-ornik, ki je od samega začetka registrirano s statusom humanitarne organizacije na Ministrstvu za socialne zadeve.

Brez patra Bogdana to ne bi bilo mogoče in zato je tudi edini častni član društva UP-ornik. Tistega dne se je društvo UP-ornik zavezalo k temu, da bo delovalo transparentno, v skladu z načeli prostovoljstva in v dobrobit vsakega človeka, ki prestopi njegova vrata in prosi za pomoč.

Danes smo UP-orniki ekipa prostovoljcev, ki skupaj gradi zgodbo, ki temelji na želji po zagotavljanju večje enakosti, dostojnem življenju starejših ljudi in grajenju bolj solidarne družbe.


»Tukaj smo ljudje za ljudi. UP-orniki smo vsi tisti, ki z lastno aktivacijo prispevamo k oblikovanju družbe, ki se zavzema za kakovostno življenje vsakega posameznika. Smo glas za tiste, ki jih nihče ne sliši.«

Boris Krabonja, ustanovitelj in predsednik društva UP-ornik

Naše vrednote

Solidarnost, za katero verjamemo, da je tista, ki nas kot družbo drži skupaj. Medsebojna podpora ljudi in podpora vsakemu, ki prosi za njo je tisto, kar nam daje smisel.

Verodostojnost, ker želimo zagotavljati transparentnost, zato so tudi vsi podatki o našem društvu javno dostopni.

Enakopravnost, ker obravnavamo enako vsakega človeka, ne glede na spol, narodnost, raso ali vero. V društvu odpremo vrata vsakemu, ki potrebuje pomoč in imamo ničelno toleranco do kakršnekoli diskriminacije.

Povezanost je tista, ki nam omogoča, da ljudem z našimi aktivnostmi dajemo občutek pripadnosti. Vodi nas želja po oblikovanju bolj povezane družbe vseh generacij.

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je s humanitarnostjo omogočati preživetje čim večjemu številu ljudi, ki spadajo v ranljive skupine prebivalstva v Sloveniji.

Naša vizija

Naša vizija je postati društvo, ki bo s svojimi aktivnostmi pripomoglo k kakovostnem, aktivnem in dostojnem  življenju prebivalcev vseh generacij v Slovenij.

UP-ORNIKI

Upravni odbor

BorisKrabonja
Boris

Krabonja

zakoniti zastopnik

»Prostovoljstvo ni zapolnjevanje prostega časa, ali mašilo za neuspešno poklicno kariero – prostovoljstvo je osnovna dolžnost posameznika, da lahko varuje temeljne človekove pravice, ko zaspi država.«

MiraGujt
Mira

Gujt

 
 

»Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.«

Paul Coelho

MarkoPodgornik
Marko

Podgornik
Verdev

 

»Delaj dobro in se veseli vsakega dneva.«

mirjana_mladic
Mirjana

Mladič

predstavnica
za stike z javnostmi

»Nikoli ne obupaj, ko se ti zatresejo tla pod nogami, se primi za nebo.«

SuzanaKacijan
Suzana

Kacijan

finančne zadeve
 

»Nikoli ne obupaj, ko se ti zatresejo tla pod nogami, se primi za nebo.«

Nadzorni odbor

andrejarajh
Andreja

Rajh

 

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.


(Tone Pavček)

Adrijan Islamaj
Bit

Jug

promocija

SanjaMiljus
Sanja

Miljuš Herman

pravne zadeve

»Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen«

(Mati Tereza)

Strokovni svet

Nejc Turk
Nejc

Turk

BraneBut2
Brane

But

BogdanKnavs
pater Bogdan

Knavs

»Nekdo, ki se je odločil, da bo dober človek, je nujno upornik. Ko dela dobro, ne da bi se oziral na svoje interese, se upira sebični pridobitveni miselnosti in tako postane moteč dejavnik v družbi.

Nerazumevanje okolice je njegovo naravno plačilo. Toda v njegovem srcu sta mir in veselje, ki mu jih nihče ne more iztrgati.

Usoda dobrega človeka in upornika je, da ostaja srečna oseba.«

Člani

greg0r
Gregor

Žižek*

grafično oblikovanje

programiranje

».«

lara
Lara

Vogrinc

promocija

 

sabinakrejac
Sabina

Krejač

 

 

Marko Podlipnik
Marko

Podlipnik