Uporniki

Anja

Albreht

»Make a habit of two things: to help; or at least to do no harm. (Hippocrates)«

Sabina

Škoda

»Verjemi vase, verjemi v človeštvo, sanjaj in sledi svojim sanjam.. Delaj dobro in upaj da res velja, da to kar seješ, to tudi žanješ.«

Gregor

Žižek

».«
Boris

Krabonja

»Prostovoljstvo ni zapolnjevanje prostega časa, ali mašilo za neuspešno poklicno kariero – prostovoljstvo je osnovna dolžnost posameznika, da lahko varuje temeljne človekove pravice, ko zaspi država.«
Jernej

Turk

»Ni pomembno kdo si, ampak kaj počneš.«

Miha

Senožetnik

»Vse, kar je vredno imeti, je vredno tudi deliti.«

Zunanji strokovni svet, ki je podpora strokovnemu delu​

V 41. členu statuta društva je zapisano, da kot posvetovalno telo društva deluje strokovni svet društva, v katerem so štirje strokovnjaki s področja socialnega skrbstva, duhovne oskrbe, področja šolstva, ekonomije ali prava. Strokovni svet imenuje upravni odbor. Kot je razvidno iz priloženega sklepa o imenovanju strokovnega sveta, ga trenutno sestavljajo:

pater Bogdan Knavs

Kot predstavnik RKC z dolgoletnimi izkušnjami na področju duhovne oskrbe in dela z gluhimi, naglušnimi in gluhoslepimi osebami, ki hkrati zagotavlja kontinuiteto izvajanja programov in storitev, na osnovi katerih je ministrica presodila, da gre za izvajanje humanitarne dejavnosti v skladu s 5. členom zakona in društvu podelila status humanitarne organizacije.

Brane But

Upokojenec z dolgoletnimi izkušnjami na področju socialnega varstva, ki jih je dobil kot zaposleni in 15 let tudi direktor Centra za socialno delo Celje; trenutno predsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije, član Sveta za invalide Republike Slovenije, član Strokovnega sveta za socialno varstvo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predsednik Sveta Doma starejših na Fari, Prevalje (kot predstavnik ustanovitelja)

Mira Gujt

Rojena 17. 6. 1962 v Mariboru po poklicu diplomirana ekonomistka. Ima 32 let delovnih izkušenj.  Zaposlena je na Srednji ekonomski šoli kot profesorica strokovno-teoretičnih predmetov in organizatorica praktičnega usposabljanja v podjetjih in v tujini. Honorarno poučuje še na Višji in visoki šoli na Dobi. Je poštena, komunikativna in ima dobre organizacijske sposobnosti. Sodeluje v različnih projektih. 

Sanja Miljuš Herman

Univerzitetna diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami v bančnem sektorju, še posebej na prodročju upniško dolžniških razmerij. Načelna in poštena, pripravljena pomagati ljudem v stiski.

Gregor Žižek - Grafični oblikovalec

Suzana Kacijan - Računovodske storitve

MSK-KONTO-logo