Zaporedna številka
HO-SD-046
splošna dobrodelna organizacija

Ime in sedež humanitarne organizacije
DRUŠTVO ZA POMOČ RANLJIVIM SKUPINAM
PREBIVALSTVA
Ruška cesta 11, 2000 Maribor

2. Dejavnost humanitarne organizacije
programi namenjeni zagotavljanju dostopnosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb do njim prilagojenih verskih obredov; programi pomoči pri socialnih in psihosocialnih težavah, pri komunikaciji, vzgoji in integraciji v okolje; organiziranje šole za učenje znakovnega jezika in usposabljanje tolmačev

3. Osebno ime zastopnika humanitarne organizacije
Boris Karabonja

4. Številka in datum odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije
Št.: 21502-13/2007/3 z dne 04.12.2007

 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (stran v PDFu: 105)

Dodaj odgovor