Štajerske nevladne organizacije pod vodstvom Petre Greiner, Ninne Kozorog in Borisa Krabonje pozivajo k podpori, avtonomiji in spoštovanju njihovega dela. “Zavedamo se, da nismo edini akterji na tem področju, vendar smo mnenja, da se mora na področju prostovoljstva jasno postaviti pravila na vseh straneh,” so zapisali.

V zadnjem času se kot posamezniki ter voditelji svojih društev oziroma zavodov srečujejo s številnimi pritiski. “Vsak od nas svojo dejavnost upravlja srčno, predano in z veseljem, vendar se ob povečanem številu pritiskov, pomanjkanju lokalne podpore in solističnih akcijah posameznikov, ki se izjalovijo ter mečejo slabo luč na nas, komajda še postavljamo v prostovoljske čevlje,” so v pozivu medijem, lokalnim in nacionalnim oblastem, posameznikom prostovoljcem ter ostalim nevladnim organizacijam zapisali direktorica Zavoda 13 Petra Greiner, predsednica društva Humanitarček Ninna Kozorog ter predsednik društva UP-ORNIK Boris Krabonja.

Opozorili so na temeljne etične in moralne zakonitosti humanitarnih organizacij in organizacij, ki delujejo v javnem interesu. “Jasno podpiramo angažiranost posameznikov pri prostovoljskem delu, vendar se ne strinjamo s solističnimi akcijami posameznikov, ki za seboj nimajo ustrezne logistične, pravne infrastrukture ali potrebnih izkušenj. Obseg akcije mora biti premosorazmeren z izkušnjami organizatorja. Predvsem pa obsojamo nabirke brez jasno izražene potrebe prosilca,” so zapisali.

 

 

Obsojajo tudi nesodelovanje lokalnih oblasti pri prostovoljskih projektih ter zbiranje sredstev v imenu nevladnih organizacij brez njihove vednosti. “Vsakršno uporabo imena ali logotipa z namenom samopromocije strogo obsojamo. Ravno tako strogo obsojamo kopiranje akcij brez vednosti in izpeljavo v drugem kraju. Pozdravljamo širitev projektov, vendar pozivamo, da se ob tem avtorja projekta povpraša za dovoljenje,” so navedli.

Tako posameznike kot organizacije pozivajo k enakovrednemu odnosu med prosilcem in donatorjem. “Donator v nobeni točki ni v superiorni vlogi. Prejemnik naj prejme tisto obliko pomoči, za katero sam meni, da jo potrebuje in ne tisto, za katero mi menimo, da jo potrebuje,” še piše v pozivu.

Organizatorje humanitarnih akcij opozarjajo na spoštovanje zakona o zaščiti osebnih podatkov oziroma zaščito identitete in dostojanstva prejemnika pomoči. Medije pa pozivajo k zmanjšanju senzacionalizma in medijskega linčanja posamezne strani brez natančnega preverjanja dejstev. Nesprejemljivo se jim zdi tudi medijsko ali zasebno vplivanje na odločitve pri (ne)sodelovanju v posameznih akcijah.

“Obsojamo vse afere, ki so v zadnjih treh letih pretresle Štajersko ter pomembno zmanjšale zaupanje v humanitarne oziroma nevladne organizacije,” so še zapisali. Med zadnjimi takšnimi je zgodba o domnevni zlorabi zbranih sredstev za dečka Gala. Predsednica društva, ki je zbiralo denar zanj, je po poročanju 24ur priznala, da je z računa vzela 30.000 evrov, da je lahko rešila svoj stanovanjski problem.

Podpisniki peticije menijo, da je na področju nevladnih organizacij nujno potrebno sodelovanje in povezovanje. “Prostovoljske organizacije so tiste, ki so dostikrat prva in edina pomoč v urgentnih stanjih. S svojo energijo in prostim časom gasijo/mo požare tam, kjer zataji država. Z mačehovskim odnosom – posameznikov, medijev, lokalne oblasti bo prostovoljski duh zamrl. Že tako se je težko boriti z mlini na veter in dodatni pritiski bodo razredčili že tako razredčeno vrsto prostovoljcev,” so opozorili.

 
 
Vir: lokalec.si

Dodaj odgovor